X
تبلیغات
شوهر میخوام
من شوهر میخوام.مطلقه هستم .3 تا بچه دارم.خانه دارم .مایلم با آقایی که مجرد باشد

من یه زن بیوه هستم .ودارای شرایط زیر:

دیپلم-خانه دار-۳بچه(۲دختر ویک پسر)که یکی از دخترا ازدواج کرده

حاضرم با مردی که مجرد باشد ازدواج نمایم با این شرایط:

۱- تمکن مالی داشته باشد۲-اعتیاد نداشته باشد.

۳-خوش برخورد باشد. ۴-اهل زندگی باشد

+ نوشته شده در  شنبه سیزدهم آذر 1389ساعت 1:1  توسط مادر مجرد  | 

 
 

من یه زن بیوه هستم .ودارای شرایط زیر:

دیپلم-خانه دار-۳بچه(۲دختر ویک پسر)که یکی از دخترا ازدواج کرده

حاضرم با مردی که مجرد باشد ازدواج نمایم با این شرایط:

۱- تمکن مالی داشته باشد۲-اعتیاد نداشته باشد.

۳-خوش برخورد باشد. ۴-اهل زندگی باشد

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم آبان 1389ساعت 15:7  توسط مادر مجرد  | 

من یه زن بیوه هستم .ودارای شرایط زیر:

دیپلم-خانه دار-۳بچه(۲دختر ویک پسر)که یکی از دخترا ازدواج کرده

حاضرم با مردی که مجرد باشد ازدواج نمایم با این شرایط:

۱- تمکن مالی داشته باشد۲-اعتیاد نداشته باشد.

۳-خوش برخورد باشد. ۴-اهل زندگی باشد

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم آبان 1389ساعت 0:1  توسط مادر مجرد  | 

من یه زن بیوه هستم .ودارای شرایط زیر:

دیپلم-خانه دار-۳بچه(۲دختر ویک پسر)که یکی از دخترا ازدواج کرده

حاضرم با مردی که مجرد باشد ازدواج نمایم با این شرایط:

۱- تمکن مالی داشته باشد۲-اعتیاد نداشته باشد.

۳-خوش برخورد باشد. ۴-اهل زندگی باشد

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم آبان 1389ساعت 23:55  توسط مادر مجرد  | 

 

من یه زن بیوه هستم .ودارای شرایط زیر:

دیپلم-خانه دار-۳بچه(۲دختر ویک پسر)که یکی از دخترا ازدواج کرده

حاضرم با مردی که مجرد باشد ازدواج نمایم با این شرایط:

۱- تمکن مالی داشته باشد۲-اعتیاد نداشته باشد.

۳-خوش برخورد باشد. ۴-اهل زندگی باشد

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم آبان 1389ساعت 23:54  توسط مادر مجرد  | 

من یه زن بیوه هستم .ودارای شرایط زیر:

دیپلم-خانه دار-۳بچه(۲دختر ویک پسر)که یکی از دخترا ازدواج کرده

حاضرم با مردی که مجرد باشد ازدواج نمایم با این شرایط:

۱- تمکن مالی داشته باشد۲-اعتیاد نداشته باشد.

۳-خوش برخورد باشد. ۴-اهل زندگی باشد

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم آبان 1389ساعت 23:50  توسط مادر مجرد  | 

من یه زن بیوه هستم .ودارای شرایط زیر:

دیپلم-خانه دار-۳بچه(۲دختر ویک پسر)که یکی از دخترا ازدواج کرده

حاضرم با مردی که مجرد باشد ازدواج نمایم با این شرایط:

۱- تمکن مالی داشته باشد۲-اعتیاد نداشته باشد.

۳-خوش برخورد باشد. ۴-اهل زندگی باشد

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم آبان 1389ساعت 23:44  توسط مادر مجرد  |